PROHLEDAT VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
We simplify the complex for more effective navigation of the IT industry

Contact Finder

Avnet contacts found : ?

KAPAKAPA - Klub aktivnĺch přátel Avnetu

Klub aktivních přátel Avnetu byl založen za účelem občasných neformálních setkání našich obchodních partnerů, ať už na poli IT stojí bok po boku, či proti sobě... Všichni zaměstnanci našich obchodních partnerů jsou na klubových akcích vítáni

Na Vaši účast na akcích klubu se těší
Zaměstnanci společnosti Avnet s.r.o.

Aktuální akce:

Pravidlaklubu:

  • Člen klubu je vlídný milý člověk. (Pokud není, snaží se na sobě pracovat.)
  • Člen klubu je smířen s faktem, že klub KAPA je platformou pro setkání vesměs neformálního charakteru.
  • Člen klubu je zaměstnancem společnosti, která se společností Avnet s.r.o. obchoduje, tj. realizovala prostřednictvím Avnetu nejméně jednu objednávku za posledních 12 kalendářních měsíců.
Sledujte nás na sociálních sítích
Avnet Technology Solutions Portfolio

Avnet Blog Follow Avnet on LinkedIn Avnet RSS Newsfeed Follow Avnet on Twitter Avnet Facebook Follow Avnet on YouTube

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Avnet Technology Solutions website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree